REGISTRATURĂ ȘI ARHIVARE ELECTRONICĂ

Asigură evidenţa centralizată a tuturor documentelor
intrate sau ieșite din instituţie

Asigurând alocarea automată a unui număr unic de identificare
și distribuţia documentului către compartimentul/persoana responsabilă.

CARACTERISTICI

  • Înregistrarea versiunilor, păstrarea istoricului modificărilor și controlul ciclului de viață al documentelor;
  • Posibilitatea definirii fluxurilor specifice de lucru (traseul documentelor, persoanele care au intrat în contact cu documentele, rezoluții asupra documentelor, termenele de rezolvare ale documentelor, etc);
  • Stocarea și accesul centralizat, prin interfață web, la nivelul organizației;
  • Partajarea informațiilor în timp real și îmbunătățirea comunicării între angajați;
  • Definirea drepturilor de acces sau acțiune în cadrul sistemului în funcție de organigrama organizației și a drepturilor fiecărui angajat (aprobare, ștergere, modificare, etc);
  • Funcționalități de avertizare automată (e-mail) la alocarea unei activități sau la apropierea termenului de rezolvare a unui document;
  • Posibilitatea definirii de registre de numere pe fiecare structură organizatorică din instituție;
  • Posibilitatea de definire de registre de lucru în funcție de tipul documentelor (registru general, registru decizii, etc.);