Sistem informatic integrat pentru managementul electronic al documentelor

Sistemul pentru managementul documentelor se adresează tuturor departamentelor și angajaţilor din cadrul organizaţiei și cuprinde documente de orice tip pentru organizarea lor într-un sistem informatic flexibil și unitar, ușor de urmărit și de gestionat, de la înregistrare, distribuţie și până la arhivare.

Asigură evidenţa centralizată a tuturor documentelor intrate sau ieșite din instituţie

Asigurând alocarea automată a unui număr unic de identificare și distribuţia documentului către compartimentul/persoana responsabilă.
AFLĂ MAI MULTE

Asigură gestiunea tuturor documentelor interne ale organizaţiei/ instituţiei

Utilizând o structură arborescentă intuitivă și ușor de accesat, prin care orice persoană din cadrul organizaţiei poate accesa foarte rapid orice document necesar în ultima varianta aprobata de catre administratorul de sistem sau responsabilul cu managementul calitatii.
AFLĂ MAI MULTE

Asigură înregistrarea, gestionarea și urmărirea tuturor contractelor și a actelor adiţionale încheiate cu partenerii

Modulul se integrează nativ cu registrul de intrări – ieșiri de unde se preiau datele iniţiale despre partener, numărul documentului, conţinutul pe scurt și tipul documentului (act adiţional, contract).
AFLĂ MAI MULTE

Stadiul lucrărilor pe documente, analitic și sintetic

Printre caracteristici este numărul de operaţii pe tip, utilizator, perioadă – analitic și sintetic. Timp mediu de rezolvare a dosarelor, pe persoană și pe tip de dosar.
AFLĂ MAI MULTE

Administrare drepturilor de acces ale utilizatorilor

Printre caracteristici se numără configurarea structurii organizaţiei conform organigramei acesteia, și asigurarea salvării automate a arhivei electronice și a bazei de date într-o locaţie externă.
AFLĂ MAI MULTE

Asigură accesul beneficiarilor externi la documentele proprii pentru verificarea stării documentului, răspunsului și a altor informaţii relevante.

Accesul se face securizat bazat pe cont individual de acces.
AFLĂ MAI MULTE

AVANTAJELE SISTEMULUI

Interfaţă grafică intuitivă şi uşor de utilizat

Interfaţă grafică intuitivă şi uşor de utilizat

Sistem modular, permite implementarea în orice organizație

Sistem modular, permite implementarea în orice organizație

Comunicare rapidă între departamente

Comunicare rapidă între departamente

Asigura trasabilitatea completă a documentelor

Asigura trasabilitatea completă a documentelor

Sistem de drepturi, structurat pe nivele distincte de acces

Sistem de drepturi, structurat pe nivele distincte de acces

Siguranţa datelor prin backup automat

Siguranţa datelor prin backup automat

Auditarea tuturor operatiilor din sistem (cine, ce, când)

Auditarea tuturor operatiilor din sistem (cine, ce, când)

Asigură protecția informațiilor

Asigură protecția informațiilor

Accesul în timp real la documentele organizației

Accesul în timp real la documentele organizației

Eficienţă ridicată în prelucrarea şi extragerea datelor

Eficienţă ridicată în prelucrarea şi extragerea datelor

Rapoarte şi statistici, standardizate de activitate

Rapoarte şi statistici, standardizate de activitate

Reducerea semnificativă a timpilor de circulaţie a informaţiei

Reducerea semnificativă a timpilor de circulaţie a informaţiei

Conformitatea cu standardul ISO 9001 pentru acreditarea RENAR

Conformitatea cu standardul ISO 9001 pentru acreditarea RENAR

Sistem de validare a corectitudinii datelor introduse

Sistem de validare a corectitudinii datelor introduse

Integrare cu servere performante

Integrare cu servere performante

Mod de lucru standardizat

Mod de lucru standardizat

Actualizarea facilă a tuturor parametrilor programului

Actualizarea facilă a tuturor parametrilor programului

Opțiune utilizare în CLOUD cu număr nelimitat de utilizatori

Opțiune utilizare în CLOUD cu număr nelimitat de utilizatori