ATLAS FARM

Sistem informatic pentru gestiunea
cantitativ-valorică a farmaciilor

Sistemul informatic ATLAS FARM permite gestiunea cantitativ-valorică
a stocurilor de medicamente şi materiale sanitare din cadrul farmaciilor.

CARACTERISTICI

 • Recepţia medicamentelor pe bază de Notă de Intrare, prin înregistrarea documentelor specifice (facturi, avize, etc.);
 • Eliberarea produselor pe baza de Condici de medicamente, Reţete şi Note de Livrare;
 • Configurarea de gestiuni multiple şi efectuarea de transferuri între gestiuni;
 • Urmărirea consumurilor de medicamente per secţie, pacient, medic, etc.;
 • Vizualizare stocurilor în timp real (per produs sau gestiune);
 • Preluarea automată a condicilor emise din secţii;
 • Extragerea automată de rapoarte (fişa mărfii, mişcare stocuri, etc.);
 • Actualizarea facilă a nomenclatoarelor SIUI în vigoare;
 • Configurarea facilă a furnizorilor (denumire, adresă, cod fiscal, etc.) si a articolelor;
 • Eliberarea medicamentelor în funcţie de data de expirare;
 • Gestionarea reţetelor electronice de medicamente pentru farmaciile cu circuit închis;
 • Administrarea drepturilor de acces ale utilizatorilor (vizualizare, modificare, ştergere, etc.);
 • Tipărirea documentelor specifice (condici, NIR, etc.);
 • Creare de elaborări din produsele aflate în stocul farmaciei cu posibilitatea scăderii elaborărilor pe condici;
 • Posibilitatea de a configura limitele minime ale stocurilor de urgenţă şi avertizare la atingerea acestora;
 • Gestionarea contractelor cu furnizorii şi generarea automată a comenzilor, cu urmărirea gradului de realizare;
 • Posibilitatea configurării drepturilor de vizualizare și acces a secţiilor la anumite gestiuni;
 • Modalităţi configurabile de scădere automată din gestiune (FIFO, LIFO, FIFO + data expirării);
 • Rapoarte şi exporturi automate către CNAS şi CJAS (FARMI/Clawback, PNS, etc.);