ATLAS RIS/PACS

Sistem informatic pentru gestionarea informaţiilor
din cadrul laboratoarelor de imagistică medicală

Sistemul ATLAS RIS / PACS permite gestionarea informatiilor
pentru investigatiile de imagistica medicala din cadrul laboratoarelor,
oferind un spectru larg de functionalitati si facilitand totodata
comunicarea in timp real cu sectiile clinice.

CARACTERISTICI

  • Vizualizarea cererilor de analize emise din secţiile clinice şi recepţia acestor cereri prin specificarea informaţiilor despre expunere pentru fiecare investigaţie radiologică (cod procedură, tip expunere DAP, etc.);
  • Tipărirea Buletinului de Analize cu rezultatele investigaţiilor efectuate;
  • Stocarea şi arhivarea imaginilor rezultate în urma investigaţiilor imagistice într-o locaţie centralizată;
  • Vizualizarea şi prelucrarea avansată a imaginilor radiologice (zoom, contrast şi luminozitate, măsuratori detaliate, etc.);
  • Integrarea în Fişa Electronică a Pacientului a sistemului PACS, pentru preluarea automată şi vizualizarea studiilor unui pacient de către personalul medical, inclusiv pe secţiile clinice;
  • Generarea automată de rapoarte de activitate, incluzând şi raportul de igienă a radiaţiilor care specifică doza de radiaţii la care au fost supuşi pacienţii în cadrul laboratoarelor de radiologie (raportare DSP);
  • Urmărirea costurilor investigațiilor şi a consumului de filme radiologice şi alte materiale/substanţe folosite în efectuarea investigaţiilor;
  • Vizualizare multiplanară pentru studiile imagistice CT şi RMN;
  • Export automat 100% compatibil SIUI Paraclinic;
  • Posibilitate înregistrării imaginilor radiologice pe medii optice (CD, DVD) cu posibilitatea vizualizării acestora;