MANAGEMENT CONTRACTE

Asigură înregistrarea, gestionarea și urmărirea tuturor contractelor
și a actelor adiţionale încheiate cu partenerii

Modulul se integrează nativ cu registrul de intrări – ieșiri
de unde se preiau datele iniţiale despre partener, numărul documentului,
conţinutul pe scurt și tipul documentului (act adiţional, contract)

CARACTERISTICI

  • Căutare rapidă a contractelor după diferite criterii;
  • Acces imediat la datele contractuale;
  • Acces rapid la copia documentelor originale;
  • Alerte configurabile înainte de expirarea contractelor;
  • Structură arborescentă care ajută la identificarea rapidă a unui contract și a tuturor documentelor derivate din acesta(acte adiționale, contracte subsecvente);