ATLAS vet LIMS

Management Probe

Modulul Management Probe reprezintă componenta operațională principală
a Sistemului Informatic Integrat ATLAS vet LIMS care realizează
administrarea completă şi detaliată a probelor sosite în laborator,
a investigațiilor efectuate şi a rezultatelor obținute.

Caracteristici

 • Pentru automatizarea şi îmbunătăţirea activităţii de laborator cât şi a activitatilor de prelevare a probelor, flux de lucru în sistemul ATLAS vet LIMS începe „de pe teren» şi se finalizează prin disponibilitatea unui set complet de date specifice care să acopere toate rapoartele necesare la nivelul laboratoarelor individuale cât şi la nivel central;
 • Realizează administrarea completă şi detaliată a probelor sosite în laborator, cât şi a analizelor efectuate şi a rezultatelor obţinute.
 • Permite înregistrarea facilă a tabelelor de animale prin importul de fişiere.
 • Sistemul este capabil să gestioneze probe provenite de la animale, produse alimentare, obiective de mediu (hale de producție, adăposturi de animale, magazine, etc.) care pot fi procesate pe diverse compartimente ale laboratoarelor (Parazitologie, Bacteriologie, Biologie Moleculară, Reziduuri, Chimie alimentară, Control Furaje, etc.)
 • Fiecare probă este monitorizată după înregistrarea în sistem, fiind urmărită de la recepție , unde îi este atribuit un cod unic de identificare, la laboratorul specific și până la obținerea rezultatelor și tipărirea BULETINULUI DE ANALIZĂ.
 • De asemenea, sistemul ATLAS vet asigură și managementul eficient al documentelor interne sau externe ale instituției optimizând procesele de lucru. De asemenea, vor fi evidențiate și costurile ocazionate de procesarea probei și personalul implicat în această activitate. În urma efectuării testelor și completării rezultatelor, BULETINUL DE ANALIZĂ va fi generat automat și disponibil pentru tipărire.
 • După finalizarea introducerii cererii de analize probele intră pe fluxul analitic şi cererea de analize este disponibilă personalului din laborator.
 • Registrele de cereri de analize sunt personalizate. În funcție de drepturile pe care le are fiecare persoană din cadrul laboratorului aceasta, o să aibă acces doar la cererile de analize care conțin investigații pentru compartimentul în care lucrează.
 • Datele referitoare la client/ proprietar sunt disponibile în cererea de analize iar aceasta este vizibilă pe compartimentele din laborator doar după finalizarea cererii de analize. În acest fel este asigurată confidențialitatea datelor în procesul analitic.
 • Datele colectate pe fluxul analitic sunt folosite pentru generarea automată a Buletinelor de analize şi orice modificare este auditată de sistem.
 • După efectuarea tuturor testelor personalul responsabil o sa adauge concluzia finală pe fiecare investigație iar Buletinul de analize este generat automat după finalizarea ultimei investigații.
 • Odată tipărită versiunea de Buletin de analize se restricționează editarea lui pentru a asigura consistenţa între informațiile tipărite şi cele înregistrate în sistem.

Management Resurse

Pentru automatizarea şi îmbunătăţirea activităţii de laborator cât şi a activităţilor de prelevare a probelor,
flux de lucru în sistemul ATLAS vet LIMS începe „de pe teren” şi se finalizează prin
disponibilitatea unui set complet de date specifice care să acopere toate rapoartele necesare la nivelul laboratoarelor individuale cât şi la nivel central.

Pentru realizarea acestor configurări sunt disponibile următoarele tipuri de înregistrări:

 • Profile activitate
 • Categorii investigaţii
 • Tipuri investigaţii
 • Rezultate calitative
 • Categorie metode
 • Metode testare
 • Tipuri teste
 • Unităţi de măsură
 • Categorii probe
 • Tipuri probe
 • Definirea categoriilor şi tipurilor de investigaţii
 • Asocierea de consumabile şi echipamente fiecărui tip de test
 • Asocierea de tipuri de probe permise pentru fiecare tip de investigaţie

De asemenea se pot defini categorii pe fiecare clasă în parte:

 • Definire categorii de consumabile (materiale şi reagenţi), Rapoarte consumuri şi previzionări pentru evaluarea necesarului. Clasificarea articolelor utilizate în modulul de magazie din aplicaţia LIMS se face pe bază de categorii şi tipuri, configurabile în aplicaţia centrală. Această abordare permite raportarea unitară la nivel naţional cu privire la consumurile din laboratoare.
 • Definirea categoriilor şi tipurilor de echipamente, Evidenţa şi înregistrarea echipamentelor pe compartimente.
 • Configurarea şi gestionarea categoriilor, tipurilor şi speciilor de animale. In secţiunea „Animale” pot fi configurate datele cu privire la clasificarea pe specii, rase şi tipuri, Regn, Divizie, Clasă, Ordin, Familie, Gen, Specie.

Management Sistem

Caracteristici

 • Audit: Monitorizarea analizelor/rezultatelor şi evaluarea conformităţii acestora cu procedurile proprii sau cu cerinţele clientului. Înregistrarea acţiunilor efectuate în sistem de către utilizatorii sistemului (cine, ce, când);
 • Help-Desk: Modul dedicat înregistrării direct în sistemul informatic a problemelor apărute sau a cerinţelor de modificare, cu posibilitatea urmăririi stării solicitărilor înregistrate.
 • Nomenclatoare: Aplicaţia ATLAS vet Central asigură administrarea centralizată a nomenclatoarelor, tipurilor de teste, tipurilor de probe, metodelor standard, profilelor de utilizatori, drepturi de acces, etc.
 • Flux înregistrări: Pentru fiecare acţiune definită în sistem se poate specifica profilul de utilizatori care au drept pentru a o efectua şi de asemenea dacă pentru starea curentă în care se află înregistrarea, profilul respectiv are drept de editare sau vizualizare. La nivel de registru există posibilitatea de a aplica acţiuni specifice fiecărui tip de înregistrare. Aceste acţiuni sunt configurabile şi se încarcă dinamic în funcţie de starea curentă a înregistrării.
 • Utilizatori şi profile: Sistemul de autentificare implementat în aplicaţia LIMS cât şi în aplicaţia centrală se bazează pe definirea de profile de utilizatori, cărora li se atribuie drepturi de acces pe modulele şi componentele aplicaţiei. În funcţie de aceste profile de utilizatori (recepţie probe, analist, şef laborator, etc.) se crează conturi pentru utilizatorii sistemului pe baza de nume unic şi parolă.

Compartimente LIMS