ATLAS MMSVS

Planificarea și monitorizarea programului strategic

Rolul acestui modul este de a asigura suportul pentru elaborarea,
înregistrarea și monitorizarea executării Planului Strategic anual elaborat de Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară si pentru Siguranţa Alimentelor.

CARACTERISTICI

  • Definirea actiunilor şi a criteriilor prevăzute în planul strategic;
  • Planificarea calendaristică a acţiunilor rezultate şi a persoanelor responsabile;
  • Generarea automată a consumului de produse necesar îndeplinirii acţiunilor;
  • Interconectarea cu sistemul ATLAS vet LIMS pentru transferul bidirecţional de informaţii Cereri de analize – Probe – Investigaţii – Rezultate analize;
  • Monitorizarea permanentă a gradului de indeplinire a acţiunilor planificate;
  • Interfatarea automată cu Sistemul Informatic pentru Inregistrarea si Identificarea Animalelor, pentru preluarea directă a efectivelor de animale și a informațiilor legate de acestea;
  • Interconectare cu modulul de Inspecţii şi Controale, care facilitează corelarea unor acțiuni de control sau inspecție, rezultate în urma acțiunilor efectuate în programului strategic;
  • Oferă proactiv informaţii laboratoarelor despre numărul de probe şi repartizarea lor pe trimestre, astfel încât să se poată realiza o activitate eficientă și echilibrată în cadrul laboratorului;