ATLAS LIMS

Sistem informatic pentru managementul informației
din laboratoarele de analize medicale

Sistemul ATLAS LIMS permite gestionarea probelor, analizelor
şi a resurselor din cadrul unui laborator, facilitând în acelaşi timp
şi comunicarea în timp real cu secţiile clinice.

CARACTERISTICI

 • Recepţionarea cererilor de analiză transmise din secţiile clinice şi returnarea automată a rezultatelor după aprobare;
 • Tipărirea Buletinului unic de Analize cu toate investigaţiile solicitate pentru un pacient;
 • Gestionarea aparaturii de laborator cu urmărirea termenelor de garanţie şi a perioadelor de mentenanţă şi calibrare;
 • Generarea automată de liste de lucru specifice pentru fiecare compartiment/aparat;
 • Vizualizare istoric rezultate per pacient sau per probă cu evidenţierea grafică a evoluţiei rezultatelor;
 • Urmărirea costurilor analizelor pe baza configurării unui consum specific;
 • Configurarea facilă a sistemului prin definirea de noi tipuri de probe/teste sau modificarea celor existente;
 • Evidenţa stocurilor la nivelul laboratorului şi emiterea de bonuri de consum către magazia spitalului;
 • Introducerea şi validarea rezultatelor (manual sau automat, individual sau în bloc);
 • Achiziţia automată a rezultatelor de la echipamentele/analizoarele de laborator (comunicare bi-direcțională);
 • Generarea şi tipărirea automată a etichetelor de coduri de bare pentru îmbunătăţirea trasabilităţii probelor;
 • Configurarea avansată a testelor (cod test, valori de referinţă per grupe de vârstă şi sex, preţ, etc.);
 • Auditarea operaţiilor efectuate de fiecare utilizator (cine, ce, când);
 • Conformitatea cu standardul ISO 15189;
 • Export 100% compatibil SIUI Paraclinic;
 • Rapoarte şi statistici parametrizabile cu privire la activitatea laboratorului;