ATLAS ERP

Sistem informatic pentru administrarea
şi planificarea resurselor organizaţiei

Modulul Magazie permite o evidenţă facilă a fluxurilor intrări-ieşiri
pentru magazia spitalului.

CARACTERISTICI

 • Recepţia produselor pe bază de Notă de Intrare;
 • Eliberarea produselor pe bază de Bon de Consum sau Foaie de Alimentaţie;
 • Configurarea de gestiuni multiple şi efectuarea de transferuri între gestiuni;
 • Vizualizarea stocurilor per produs sau gestiune în timp real;
 • Posibilitatea de iniţializare a stocurilor şi tipărirea listelor de inventar;
 • Administrarea facilă a furnizorilor, articolelor, unităţilor de măsură, etc.;
 • Recepţionarea automată a Bonurilor de Consum emise din secții, laborator, etc.;
 • Generarea Foii de Alimentaţie centralizată pe întreg spitalul;
 • Calcularea automată a depăşirilor/economiilor în raport cu alocaţiile de hrană stabilite;
 • Configurarea meniurilor per tipuri de regimuri şi getionarea reţetarelor;
 • Evidenţa datelor de expirare a produselor şi alimentelor;
 • Situaţii şi rapoarte automate (stocuri curente, fişa mărfii, mişcari stocuri, etc.);
 • Administrarea drepturilor utilizatorilor (vizualizare, modificare, ştergere, etc.);
 • Gestionarea contractelor cu furnizorii şi efectuarea de comenzii cu urmărirea realizării contractelor;