ATLAS ERP

Modulul de gestiune al magaziei

Modului de gestiune al magaziei este o soluţie completa de gestiunea
in timp real a stocurilor curente de reactivi si materiale de laborator,
a intrărilor si a consumurilor.

CARACTERISTICI

  • Zona de configurare oferă acces la un set de nomenclatoare definite Articole, Gestiuni, Producători, Conturi cotabile corespondenţe;
  • Se pot înregistra şi genera documente specifice de intrare/ ieșire (NIR, notă de transfer , Bon de consum, etc.);
  • Modulul rapoarte expune un set de rapoarte standard utile în managementul stocurilor. Fişa de magazie – Document de bază când se discută de gestiunea stocurilor permite urmărirea traseului unui articol de la intrare până la ieșirea din gestiune. Evaluare consumuri – oferă o imagine a consumurilor de articole versus consumul planificat. Raport Consumuri – permite vizualizarea consumurilor cantitativ-valorice pe diverse criterii selectabile. Raport Intrări – oferă acces centralizat la lista de articole intrate pe diverse criterii selectabile (perioadă, furnizor, categorie articol, etc). Balanță Stocuri – Raport cantitativ-valoric pe articole pe principiul stoc inițial – rulaje – stoc final;
  • Oferă acces la stocul curent sau la o anumită dată , inițializări de stoc şi operare inventariere;