ATLAS EMR

Birou Internări

Modulul Birou Internări permite înregistrarea datelor personale şi medicale ale pacienţilor.
Datele se introduc prima dată când pacientul este luat în evidentă, fiind apoi disponibile la internările ulterioare.

Caracteristici

 • Adăugare pacient cu datele personale şi medicale (nume şi prenume, CNP, grupă sanguină, alergii, medic familie, etc.);
 • Informaţii referitoare la modul de prezentare (transport, însoţitori, etc.) ;
 • Înregistrarea datelor specifice internării (medic internare, secţie internare, salon, pat, etc.);
 • Atribuirea automată a unui număr unic de identificare (nr. FOCG, nr. FSZ, etc. );
 • Căutarea avansată a pacienţilor în baza de date după criterii multiple (Nume/Prenume, CNP, nr. FO, etc.);
 • Actualizarea facilă a datelor pacienţilor;
 • Registre electronice pentru pacienţii internaţi şi pentru aparţinători;
 • Efectuează automat transferurile pe secţiile de Terapie Intensivă şi Reanimare;
 • Integrarea cu cititoare de cărţi de identitate;
 • Tipărirea automată de brăţări de identificare a pacienţilor, rezistente la apă şi dezinfectanţi;
 • Verificare în timp real a statutului de asigurat al pacienţilor;
 • Validarea datelor introduse şi avertizarea în cazul completării incorecte a acestora;
 • Imprimarea automată a Foii de Observaţie, a Registrului de Internări şi a Consimţământului Pacientului.

Secţie

Această componentă permite gestionarea fluxului de date din cadrul secţiilor,
pentru cazurile de spitalizare continuă sau de zi.

Caracteristici

 • Posibilitatea internării direct pe secţiile spitalului cu alocarea automată a numărului de foaie de observaţie;
 • Recepţie pacient (atribuire medic curant, stabilire regim alimentar, alocarea pe salon / pat, etc.);
 • Evidenţa paturilor libere din fiecare secţie;
 • Gestionare diagnostice şi proceduri;
 • Căutarea pacienţilor după criterii multiple (Nume/Prenume, CNP, nr. FO, etc.);
 • Disponibilitatea istoricului medical al pacientului;
 • Emiterea automată a Condicilor de Medicamente spre farmacie şi tipărirea acestora;
 • Emiterea automată a Bonurilor de Consum către magazia spitalului;
 • Consultarea în timp real a stocului de medicamente şi materiale sanitare din farmacia/magazia spitalului;
 • Gestionarea stocurilor de medicamente şi materiale sanitare din aparatul secţiei;
 • Generarea automată a Foii de Mişcare Zilnică şi a Foii de Alimentaţie;
 • Gestionare regimuri alimentare;
 • Emiterea automată a Cererilor de Analize spre laboratoarele spitalului şi urmărirea statusului acestora;
 • Tipărirea automată a DECONTULUI DE CHELTUIELI şi a BILETULUI DE IEŞIRE/SCRISORII MEDICALE;
 • Acces facil la rezultatele investigaţiilor de laborator;
 • Gestiunea programului de gardă a personalului medical pe fiecare secție;
 • Compatibilitate cu Cardul de Sănătate (CEAS) şi Dosarul Electronic de Sănătate (DES);
 • Gestionarea documentelor medicale specifice (Reţete, Concedii Medicale, Bilete de Trimitere, etc.);
 • Configurarea de profile specifice fiecărei secţii pentru proceduri şi diagnostice;
 • Calcularea automată a ICM-ului şi generarea unui raport automat de optimizare a codificării.

Ambulatoriu

Modulul Ambulatoriu permite gestionarea întregii activităţi de la nivelul ambulatoriului
de specialitate, de la programare până la scrisoarea medicală.

Caracteristici

 • Adăugare pacient cu datele personale şi medicale;
 • Configurarea programului medicilor pe fiecare cabinet;
 • Gestionarea contractelor cu medicii colaboratori şi generarea de rapoarte de activitate privind prestațiile acestora;
 • Adăugarea programărilor pacienţilor cu evidenţierea grafică a programului medicilor şi a cuantelor de timp disponibile;
 • Sugerarea automată a celei mai recente date disponibile în funcţie de specialitate sau medic;
 • Posibilitatea de a efectua programări on-line;
 • Registru de programări cu posibilitatea de urmărire a stării unei programări sau de reprogramare a pacienților deja programați;
 • Generarea Fişei Electronice de Consultaţie pentru fiecare pacient, cu toate informaţiile specifice;
 • Gestionarea documentelor medicale specifice (Reţete, Concedii Medicale, Bilete de Trimitere, etc.);
 • Înregistrarea detaliilor consultaţiei (mod de prezentare, diagnostice, servicii efectuate, proceduri, etc.);
 • Gestionarea stocurilor de medicamente şi materiale sanitare din aparatul cabinetului;
 • Gestionarea programărilor şi fişelor specifice pentru cabinetele de recuperare medicală cu înregistrarea curelor de tratament şi a procedurilor efectuate la fiecare cură;
 • Evidenţa bolnavilor cronici;
 • Validarea on-line a rețetelor electronice cu semare digitală;
 • Raportări 100 % compatibile SIUI Clinic şi SIUI Recuperare Ambulatoriu.

Unitate Primire Urgenţe (UPU)

Acest modul permite gestionarea fluxului de lucru din cadrul Unităţilor / Compartimentelor de Primiri Urgenţe (UPU/CPU)

Caracteristici

 • Înregistrarea tuturor cazurilor prezentate în UPU/CPU;
 • Registrul electronic al prezentărilor în urgenţă (UPU/CPU);
 • Completarea Fişei de prezentare în urgenţă cu detaliile specifice (date personale, funcţii vitale, simptome, diagnostice, proceduri specifice, investigaţii, tratament administrat, consulturi de specialitate, etc);
 • Informaţii referitoare la modul de prezentare (stare, mijloc transport, însoţitori, etc.);
 • Imprimarea Fişei de Prezentare în Urgenţă cu informaţiile specifice;
 • Generarea automată şi tipărirea Raportului de Gardă specific UPU/CPU;
 • Emiterea automată a condicilor de medicamente către farmacia spitalului;
 • Gestionarea stocului de medicamente şi materiale sanitare din aparatul de urgenţă;
 • Emiterea automată a cererilor de analize spre laborator și preluarea în timp real a rezultatelor după finalizare;
 • Posibilitatea internării pacientului în spital la închiderea fişei UPU cu alocarea automată a unui nr. FO;
 • Extragerea de rapoarte şi statistici specifice;
 • Conform cu Protocolul National de Triaj al Pacienţilor din UPU/CPU (coduri culoare).

Fișa Electronică a pacientului