News
15.01.2016

GAMA IT s-a clasat impreuna cu alte 13 companii romanesti in celebrul clasament "Deloitte Technology Fast 500" pe anul 2015.

12.02.2015

GAMA IT face pasul catremediul on-line, lansand un nou serviciu destinat spitalelor, clinicilor si laboratoarelor de analize medicale!

01.07.2013

GAMA IT demareaza implementarea Sistemului Informatic Integrat destinat Managementului Unitatilor Medicale - ATLAS med la Spitalul Municipal Sighisoara.

01.08.2012

GAMA IT a finalizat implementarea sistemului ATLAS vet LIMS la nivel national, in 41 Laboratoare Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, IDSA, IISPV si ICBMV.

02.04.2012

GAMA IT demareaza implementarea sistemului ATLAS vet LIMS la nivel national.

31.08.2011

Parteneriat GAMA IT - SIVECO Romania la Spitalul de Psihiatrie Sibiu

28.02.2011

GAMA IT va implementa solutia informatica ATLAS med la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj

01.02.2011

GAMA IT a livrat solutia ATLAS med in Clinicile Polisano din Bucuresti si Sibiu

28.09.2010

Gama IT avanseaza in programul de parteneriat al Microsoft la nivelul Microsoft Gold Certified Partner.

25.05.2010

Proiectul ATLASmed implementat la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu primeste premiul de excelenta in e-Health la congresul e-Health 2010 organizat de Tarus Media.

06.10.2009

Solutia informatica ATLASmed este implementata la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.

01.10.2009

Gama IT furnizeaza gratuit sistemul informatic ATLASvetLIMS la cele doua institute de specialitate din Bucuresti, IDSA si IISPV.

16.09.2009

Gama IT devine Microsoft Certified Partner.

17.08.2009

GAMA IT a finalizat implementarea proiectului ATLAS vet LIMS la nivelul a 16 Laboratoare Sanitar Veterinare si pentru Siguranta alimentelor judetene si ANSVSA.

 

01.05.2009

Spitalul privat Euromaterna Constanta achizitioneaza solutia informatica ATLASmed

01.06.2008

Gama IT incheie un parteneriat strategic cu firma IQ Management, pentru interconectarea sistemelor  ATLASvet LIMS si  SNIIA, avand ca scop final dezvoltarea domeniului sanitar veterinar.

16.04.2008

Gama IT incheie un acord de parteneriat cu firma S&T Romania, in vederea participarii la licitatia pentru proiectul „Sistem LIMS integrat ...

17.03.2008

Solutia ATLASmed este implementata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov

01.12.2007

Gama IT finalizeaza implementarea solutiei informatice ATLASmed in trei spitale din Romania

11.09.2007

Implementarea noii versiuni a sistemului informatic veterinar ATLASvet LIMS la DSVSA Covasna

07.03.2007

Certificarea de catre CNAS a modulului ATLAS FARM dezvoltat de GAMA IT

17.01.2007

 GAMA IT a obtinut din partea TUV Rheinland Germania certificarea ISO 9001:2001

15.12.2006

Gama IT semneaza primul contract de implementare a solutiei informatice medicale ATLASmed la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii, Galati.

12.10.2005

Gama IT dezvolta primul sistem informatic veterinar din Romania la DSV Sibiu.

01.06.2005

Se infiinteaza departamentul IT al firmei Gama, din care va lua nastere in mai putin de un an firma Gama IT.

ATLAS Vet

Sistemul informatic integrat ATLAS vet LIMS este destinat managementului complet al activităţiilor din laboratorele sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, acesta reprezentând un element esenţial în calitatea actului analitic şi prelucrarea informatiilor de laborator.

Utilizarea celor mai moderne tehnologii şi platforme pentru achiziţia, stocarea, procesarea, prezentarea şi comunicarea datelor, fac din sistemul informatic ATLAS vet LIMS un instrument puternic şi flexibil de management, oferind instituţiei dumneavoastră posibilitatea de interconectare între puncte diferite de lucru si instituţii similare judeţene sau de nivel naţional.

Prin facilităţile de prelucrare a datelor în timp real şi suportul informaţional necesar în luarea deciziilor, implementarea sistemului informatic ATLAS vet LIMS va conduce la o maximă eficientizare a activităţii analitice şi manageriale.

Sistemul ATLAS vet LIMS acoperă procesele de lucru din cadrul LSVSA, de la înregistrarea cererilor de analize, recepţia şi subesantionarea probelor, alocarea activitatilor in laborator si până la eliberarea buletinelor de analiză şi generarea rapoartelor specifice.

 

Module:

Sistem informatic pentru managementul informaţiei de laborator.

Sistem informatic pentru gestiunea cantitativ-valorica a magaziilor.

Sistem informatic pentru managementul documentelor.


MANAGEMENT PROBE
 Realizează administrarea completă şi detaliată a probelor sosite în laborator, cât şi a testelor efectuate şi a rezultatelor obţinute.

 - Înregistrare probe sau serii de probe (manuală sau cu preluare automata din format electronic)
 - Recepţionarea cererilor de analiză direct de la medicii veterinari
 - Vizualizarea probei cu toate informaţiile aferente
 - Evidenţierea subesantioanelor si locatie acestora in cadrul laboratorului
 - Introducerea rezultatelor in functie de specificul tesului (rezultate cantitative, calitative, cu parametrii multiplii)
 - Validarea rezultatelor
 - Listarea automată a Buletinelor de analize
 - Extragerea automată de rapoarte şi statistici periodice, necesare managementului organizaţiei sau solicitate de organizaţiile ierarhic superioare
 - Înregistrarea operaţiilor efectuate de fiecare utilizator (cine, ce, când)
 - Rapoarte predefinite si configurabile
 - Conformitate cu standardul ISO 17025


MANAGEMENT RESURSE
 Gestionează eficient resursele materiale şi umane din cadrul laboratorului

 Resurse Umane
 - Definirea profilelor de utilizatori pentru personalul de laborator şi a drepturilor de acces
 - Menţinerea fişei electronice a personalului din laborator
 - Evidenţa detaliată a personalului angajat, inclusiv calificari profesionale, atributii, etc..
 Echipamente
 - Asocierea de fişe tehnice electronice fiecărui aparat
 - Gestionarea aparaturii de laborator, urmărirea termenelor de garanţie şi a activităţilor de mentenanţă şi calibrare
 Surse probe
 - Evidenta centralizată a surselor de provenientă ale probelor (Animale / Produse)
 - Disponibilitatea istoricului medical, analitic şi financiar pentru animale / produse


MANAGEMENT SISTEM
 Permite un grad ridicat de configurare şi personalizare a parametrilor sistemului informatic.

 Probe
 - Definirea categoriilor si a tipurilor de probe, cât şi a legăturilor dintre ele
 Investigatii / Teste
 - Definirea categoriilor si tipurilor de investigatii
 - Asocierea de consumabile şi echipamente fiecărui tip de test
 - Asocierea de tipuri de probe permise pentru fiecare tip de investigatie
 Consumabile
 - Definire categorii de consumabile (materiale şi reagenti)
 - Rapoarte consumuri şi previzionări pentru evaluarea necesarului
 Echipamente
 - Definirea categoriilor si tipurilor de echipamente
 - Evidenţa şi înregistrarea echipamentelor pe compartimente
 - Înregistrarea perioadelor de calibrare, garanţie, etc.
 Animale şi Produse
 - Configurarea si gestionarea categoriilor, tipurilor si speciilor de animale
 - Configurarea si gestionarea categoriilor si tipurilor de produse alimentare anim./non-anim.
 Audit
 - Monitorizarea analizelor/rezultatelor şi evaluarea conformităţii acestora cu procedurile proprii sau cu cerinţele clientului.
 - Înregistrarea actiunilor efectuate în sistem de către utilizatorii sistemului (cine, ce, cand)
 Sistem
 - Înregistrarea utilizatorilor şi definirea drepturilor de acces (nume şi parola)
 - Managementul fluxurilor de lucru si a stării înregistrărilor din sistem 
 Parteneri PJ/PF
 - Înregistrarea atributelor persoanele juridice/fizice, a profilelor de activitate, etc. 
 Help-Desk
 - Modul dedicat înregistrării direct în sistemul informatic a problemelor apărute sau a cerintelor de modificare, cu posibilitatea urmăririi stării solicitărilor înregistrate

Modulul Magazie permite o evidenta facila a fluxurilor intrari-iesiri pentru magazia laboratorului.
           
- Receptia produselor pe baza de Nota de Intrare
- Administrarea facila a furnizorilor, articolelor, unitatilor de masura, etc.
- Eliberarea produselor pe baza de Bon de Consum
- Initializare stocuri
- Transferuri intre gestiuni
- Configurarea de gestiuni multiple
- Situatii si rapoarte automate (stocuri curente, fisa marfii, miscare stocuri, etc.)
- Inventarul consumabilelor, rapoartări cu privire la consum, etc.

Modulul se adreseaza tuturor departamentelor şi angajaţilor din cadrul organizatiei şi cuprinde documente de orice tip, pentru organizarea lor într-un sistem informatic flexibil şi unitar, uşor de urmărit şi de gestionat, de la înregistrare, distribuţie şi până la arhivare. Sistemul permite angajaţilor să acceseze informaţii şi să lucreze împreună într-un mod unitar şi eficient.

- Gestiunea integrată a documentelor şi distribuirea acestora în cadrul instituţiei
- Înregistrarea şi ataşarea copiilor scanate a documentelor care intra/ies din instituţie
- Generarea automata a numarului de inregistrare la salvarea documentelor
- Registrul electronic unic intrări/ieşiri care ajută la înregistrarea şi identificarea automată a documentelor:
       informatii afisate: cod document (numar), data si ora, Nr. si data externa, tip document, emitent, descriere, termene, stare;
- Înregistrarea versiunilor, istoricului modificarilor si ciclului de viaţă al documentelor
- Posibilitatea definirii fluxurilor specifice de lucru
- Stocarea şi accesul centralizat, prin interfaţă web
- Partajarea informaţiilor în timp real şi îmbunătăţirea comunicării între angajati
- Posibilitatea definirii de registre de numere pe fiecare structura organizatorica din institutie;
- Gestionarea listelor de contacte si a grupurilor de lucru;
- Funcţionalităţi de avertizare automată (e-mail) la alocarea unei activităţi sau la apropierea termenului de rezolvare a unui document;
- Inregistrarea documentelor in sistem se face cu urmatoarele informatii: 
      Identificare emitent:
          • Emitent Persoana Juridica: Denumire, Nr. inregistrare ORC, Cod fiscal, Cod Intranet, clasificare (forma juridica, forma organizare), Adresa, Localitate, Tara, Telefon, Fax, Email, Unitati in subordine, etc;
          • Emitent Persoana Fizica: Nume Prenume, Nr indentificare Intranet, Adresa, Localitate, Tara, Telefon, Fax, Email, etc.
      Tip document (Adresa, Cerere, Reclamatie, Raport, etc.) si categorie. Tipurile si categoriile de documente sunt configurabile si se pot incarca in sistem formulare de documente. 
      Codul de identificare format dintr-un prefix si numarul de ordine din registrul pe anul curent (sau alta perioada);
      Data documentului. Este data la care a fost creat sau a intrat documentul in sistem;
durata de arhivare. Se configureaza in functie de tipul de document;
numărul şi data documentului emitentului. Sunt informatiile provenite de la emitentul documentelor de intrare;
      Numar pagini, numar anexe, numar copii; 
      Numărul şi data de intrare pentru fiecare din structurile organizaţionale ale ANSVSA prin care circula documentul; 
      Prioritate de rezolvare, termen de rezolvare, stare;
      Descrierea documentului prin cuvinte cheie. Aceasta descriere va fi folosita pentru cautarea rapida a documentelor in functie de continut;
      Modalitatea de comunicare (email, fax, posta, etc.) 
      Responsabili în rezolvarea documentului ( persoane/ compartimente);
      Inregistrarea raspunsurilor documentelor si a rezolutiilor date pe acestea;
- De asemenea, pe fiecare document se inregistreaza un istoric al circuitului documentului in organizatie;