Sistem informatic medical integrat destinat managementului instituțiilor medicale

Sistemul informatic integrat ATLAS med este destinat managementului complet al activităţilor medicale din cadrul spitalelor, clinicilor și laboratoarelor, reprezentând un element esenţial în calitatea actului medical şi fundamentarea deciziilor manageriale.

ATLAS EMR

Sistem informatic pentru administrarea pacientilor si managementul activitatilor medicale

Modulul Birou Internări permite înregistrarea datelor personale şi medicale ale pacienţilor, precum şi regăsirea şi modificarea
ulterioară a acestora Datele se introduc prima dată când pacientul este luat în evidentă, fiind apoi disponibile la internări ulterioare.
Fişa Electronica a Pacientului astfel creată, va conţine toate informaţiile medicale şi personale ale pacientului.

ATLAS LIMS

Sistem informatic pentru managementul informaţiei din cadrul laboratorelor

Sistemul ATLAS LIMS permite gestionarea probelor, analizelor şi a resurselor din cadrul unui laborator, facilitând în acelaşi timp şi
comunicarea în timp real cu secţiile clinice.

ATLAS RIS/PACS

Sistem informatic pentru gestionarea informaţiilor din cadrul laboratoarelor de imagistică medicală

Sistemul ATLAS RIS / PACS permite gestionarea informatiilor pentru investigatiile de imagistica medicala din cadrul laboratoarelor,
oferind un spectru larg de functionalitati si facilitand totodata comunicarea in timp real cu sectiile clinice.

ATLAS FARM

Sistem informatic pentru gestiunea cantitativ-valorică a farmaciilor.

Sistemul informatic ATLAS FARM permite gestiunea cantitativ-valorică a stocurilor de medicamente şi materiale sanitare din cadrul farmaciilor.

ATLAS ERP

Sistem informatic pentru administrarea şi planificarea resurselor organizaţiei

Modulul Magazie permite o evidenţă facilă a fluxurilor intrări-ieşiri pentru magazia spitalului.

Administrare

Modulul de Administrare permite configurarea şi întreţinerea sistemului informatic.

Avantaje

Interfaţă grafică intuitivă şi uşor de utilizat

Sistem modular, permite implementarea în orice tip spital/clinica

Sustine cresterea calităţii serviciilor medicale

Asigura reducea costurilor şi controlul eficient al resurselor

Sistem de acces sigur, structurat pe nivele distincte de acces

Siguranţa datelor prin backup automat

Auditarea tuturor operatiilor din sistem (cine, ce, când)

Facilitati avansate pentru studii clinice si cercetare medicala

Accesul în timp real la informaţii

Eficienţă ridicată în prelucrarea şi extragerea datelor

Rapoarte şi statistici, standardizate sau configurabile

Reducerea semnificativă a timpilor de circulaţie a informaţiei

Conformitatea cu standardul ISO 15189 pentru acreditarea RENAR

Sistem de validare a corectitudinii datelor introduse

Achiziţia automată de date de la analizoarele de laborator

Integrarea lucrului cu cititoare si imprimante de coduri de bare

Actualizarea facilă a tuturor parametrilor programului

Optiune utilizare in CLOUD cu numar nelimitat de utilizatori